Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

U bent hier: Home

De Sharia in Nederland is meer dan 'een vorm van geschillenbeslechting over geloofskwesties of over passend gedrag van moslims in bepaalde situaties waaraan betrokkenen zich dan vrijwillig onderwerpen' zoals oud minister van justitie Donner het verwoord heeft.

Sharia in Nederland behelst alles wat in Nederland middels een arbitraal geding via sharia.rechtbank.nl overeenkomstig het Arbitrage Reglement van de Shariarechtbank, aan de Kadi voorgelegd kan worden.

Onderwerpen de Mudawana betreffende, of financiële of andere zaken. Uiteraard kunnen ook geloofskwesties of de algemene Islamitische etiketten op basis van vrijwilligheid aan de Shariarechtbank ter beoordeling voorgelegd worden.

De Shariarechtbank voegt een nieuwe vorm van geschillenbeslechting toe aan het systeem van rechtspraak in Nederland. Dat rechtspreken niet uitsluitend is voorgehouden aan raadsheren in dienst van de Staat, tonen de uiteenlopende beslechtende colleges in Nederland. Sharia in Nederland ligt gevoelig.

.Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft in haar uitspraak van 13 februari 2003 (nrs. 41340/98, 41342/98, 41343/98, 41344/98) verklaard dat de sharia in ieder geval dééls strijdig is met de mensenrechten zoals geformuleerd door de Mensenrechten-conventie van de VN.

Respect voor democratie en mensenrechten en rechtspreken volgens de Sharia in Nederland, stuit niet op serieuze juridisch bezwaar in ieder geval nu de jurisdictie van de Shariarechtbank niet het straf-. staats of bestuursrecht betreft.

De Shariarechtbank op sharia.rechtbank.nl streeft naar een professionele invulling van de Islamitische behoefte naar alternatieve geschillenbeslechting die past in het Nederlandse systeem van rechtspraak en arbitrage. Wilt u een rol vervullen in deze uitdagende nieuwe mogelijkheid van conflict beslechting aarzel dan niet het formulier in te vullen en op te sturen. Sharia.rechtbank.nl zoekt juristen die vooralsnog op basis van vrijwilligheid willen meewerken aan de inrichting van deze voor de Moslimgemeenschap belangrijke vorm van geschillenbeslechting